طراحی و مهندسی آبنما

طراحی و مهندسی


هر پروژه آبنما چهار مرحله طراحی جهت اجرایی شدن دارد که شامل :1 - عملیات ساختمانی : شامل طراحی شکل و ابعاد حوض و طراحی اتاق کنترل می باشد.


مراحل ساخت ابنما

2 - طراحی افکت های آبنما : در طراحی این قسمت بستگی به موقعیت مکانی و موقعیت جغرافیایی حوض افکت های مناسب پیشنهاد می شود.


مراحل ساخت آبنما

3 - طراحی و محاسبات مکانیک سیالات : طراحی لوله کشی و قسمتهای مکانیکی آبنما می باشد.


مراحل ساخت آبنما


4 - طراحی مدار فرمان : بسته به تعداد افکت ها و موزیکال و کلاسیک بودن آبنما و ارتفاع آب و ... سیستمی مناسب به آن طراحی می شود.

مراحل ساخت آبنما


پایان ساخت آبنمامراحل ساخت آبنما