fountain
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > پکیجهای آماده آبنما

پکیج های آماده


این پکیج ها افکتهای زیبایی از آبنما هستند که می توانند به تنهایی یا با قرار گرفتن چند افکت دیگر آبنماهای کاملی را ایجاد کنند . این آبنماها معمولا دارای سیستم حرکتی و مکانیکی خاصی می باشند و اندازه آنها به سفارش بزرگ یا کوچک ساخته می شود.

رینگ های آماده
این رینگها با سفارش قابل انجام است. بر حسب سفارش می توان نقشه مشتری را انجام داد یا مشخصات را دریافت و پس از محاسبات آن را اجرا نمود.


آبنمای بال پرنده
آبنمای آماده که در هنگام کار بال زدن پرنده را تداعی می کند . برحسب بزرگی و وسعت آبنما می توان آن را بزرگ و یا کوچک طراحی نموده و ساخت .


آبنمای رقصان
این آبنما دارای چندین نازل هستند که حرکت تمام آنها با هم یکسان بوده و بر روی یک خط مستقیم حرکت می کنند. در این آبنما از موتورهای حرکتی مخصوص زیر آب و مکانیزم های مکانیکی استفاده می شود.


چرخشی موتوردار
آبنماهای افقی و عمودی موتوردار که افکتهای زیبایی را تشکیل می دهند.


آبنمای UFO
این آبنماها شامل تعدادی نازل در یک رینگ دایره ای هستند که حرکت در جهت مرکز دایره را دارند .شکل پدید آمده در آنها مانند UFOمی شود. این آبنما به تنهایی می تواند خصوصیات کامل یک آبنمای موزیکال مهیج را داشته باشد.


آبنمای نوشته و تصویر
این آبنما مخصوص محیطهای سر پوشیده می باشد . قابلیت نمایش نوشته و تصویر در ریزش آب به همراه تغییر رنگ نور از ویژگی های این آبنما است.


پرده آب
از این نوع آبنما به عنوان پرده برای نمایش فیلم ها و لیزرشوها استفاده می شود. نمونه ساده آن از بالا به پایین آب ریخته می شود و در نمونه دریاچه ای آن آب از پایین به بالا پاشیده می شود . هر دو مدل این آبنما قابل اجرا می باشد.


دم طاووس
این آبنما جزء آبنماهای حرکتی می باشد که تداعی گر بازو بسته شدن پرهای طاووس می باشد و بنا به سفارش آماده می گردد.