fountain
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > پکیجهای آماده آبنما > آبنمای حرکتی

آبنمای حرکتی چپ و راست (Swing)

این آبنما دارای چندین نازل هستند که حرکت تمام آنها با هم یکسان بوده و بر روی یک خط مستقیم حرکت می کنند.
در این آبنما از موتورهای حرکتی مخصوص زیر آب و مکانیزم های مکانیکی استفاده می شود.
آبنمای حرکتی چپ و راست

آبنمای حرکتی چپ و راست